|

Hur digitalisering kan förbättra arbetsmiljön i stallet

Vardagen som en del av en stallpersonal eller att arbeta i ett professionellt stall kräver fokus, engagemang och hårt arbete. Det är utmanande att behålla samma team i stallet i flera år, byte av personal är vanligt. Att förbättra vardagen för stallpersonalen är inte en enkel och snabb uppgift. Arbetet med hästar kommer alltid vara tufft. Men när det gäller att använda digitala verktyg för kommunikation och överblick, kan små förändringar av vanor göra stor skillnad. Hur kan en digital lösning i ett stall förbättra arbetsmiljön?

Hästmänniskor en speciell ras

Att arbeta med hästar kräver fullständigt engagemang och fokus. Det kräver långa och hektiska dagar. Dagar fyllda med information om hästarna, förändringar och kommunikation med teamet. Det krävs mental och fysisk styrka utöver det vanliga. Vissa säger att hästmänniskor är en speciell ras. Svårt att riktigt beskriva hur eller varför men kanske beror det på det oändliga engagemanget, passionen och fokuset i deras arbetsliv.u

Hjärnkapaciteten som krävs för att komma ihåg individuella behov

Det krävs att professionella hästmänniskor och personer som arbetar som en del av ett stall, kommer ihåg många detaljer och individuell information om varje häst. Mycket ansvar kommer med jobbet, om du är en ryttare, skötare, tränare, eller assistent. Ansvar som måste bäras med passion för att vara fokuserad och alert.

 

Med full fart i det dagliga arbetet bör stallpersonalen ändå märka av ett svullet ben, eller om något är annorlunda i hästarnas vanliga beteende. De bör känna till hästens individuella behov, komma ihåg eventuell medicinering, kosttillskott eller specialbehandlingar för var och en av hästarna. När ryttaren anpassar utrustningen bör skötaren komma ihåg det. Utöver det behöver man komma ihåg de senaste förändringarna i foderstat, utrustning och rutiner. Hålla reda på när hästarna ska till hovslagaren, till veterinären och skapa träningsscheman för var och en av hästarna. 

All denna information bärs mycket ofta runt av stallpersonalen och förs vidare mun till mun. När ett stall inte har ett system som säkerhetsställer att personalen får uppdaterad info och själva kan dela viktig information och ändringar av rutiner, är risken stor att göra allvarliga misstag. Den bästa personalen är de som tar ansvar, tar ansvar och fattar beslut själva.

 Men vi vet alla hur frustrerande det kan vara att arbeta under förhållanden där vi måste fatta beslut och ta ansvar när vi saknar nödvändig information.  Även den bästa personalen kommer att göra misstag med otillräcklig kommunikation.

Förbättra arbetsmiljön med en digital lösning

En digital lösning optimerar kommunikationen i ett stall och minskar riskerna för  misstag. Att använda ett verktyg för en stabil ledning, hjälper ett team att ha en tydlig förståelse för planerna, vad som har gjorts och vad som fortfarande behöver göras.

En digital lösning kan meddela teamet förändringar i rutiner, uppgifter och observationer om hästarna. Allt kommer att lagras i hästens historik. All viktig individuell information om hästarna är tillgänglig digitalt vilket minskar mängden information att komma ihåg i huvudet.  På det sättet minskar man riskerna för att göra ett misstag med hästar.  Genom en digital lösning minska man riskerna för att göra misstag, och stallet kommer då en lång väg till en gladare och mindre stressad medarbetare.  I stället för att förlita sig på ett bra minne för att komma ihåg detaljer om varje häst kan en digital lösning hjälpa de anställda att koncentrera sig på sitt arbete. Glada, mindre stressade medarbetare är mer kompetenta och tålmodiga medarbetare, vilket i slutändan kommer att generera bättre resultat för alla typer av verksamheter.