|

Helgstrand Dressage

Med över 600 hästar och 130 anställda på olika platser, är Helgstrand Dressyr inte bara bra på att träna och sälja topphästar, utan också ledande inom företagsverksamhet. Vi har pratat med assisterande manager Learke Jörgensen för att höra hur de har förbättrat administrationen genom att vara mer öppna och digitalisera information. Hur förbättras en hästverksamhet genom att alltmer data är lättillgänglig? 

I Danmark har företaget 3 olika anläggningar: Helgstrand Dressyr, där är tävlingshästarna, Helgstrand Academy, där tränas 3-och 4-åringar, samt Helgstrand Youngsters, där föl och unghästarna befinner sig. Utöver det har Helgstrand stall i både Tyskland och Wellington USA.

Dela information i ett digitaliserat system

På de tre olika anläggningarna i Danmark använder de Mosson Stable för att administrera verksamheten digitalt. Ryttarna hos Helgstrand har en lista med hästar som de ansvarar för tillsammans med skötaren. Man försöker alltid att matcha hästar och ryttare så att de ska trivas bra ihop. Det innebär att en del hästar stannar länge med en och samma ryttare medan andra byter ryttare eller anläggning.

 När hästarna byter ryttare eller anläggning försöker man alltid se till att den nya ryttaren och skötaren får med sig så mycket information om hästen som möjligt. På så vis får den nya ryttaren information om det är något speciellt med hästen, om den går på walker, vilket bett den gått med och hur den utfodrats, etc. Både ryttarna och skötarna kan lägga in och uppdatera information om hästarna i Mosson Stable Appen. Det digitala systemet underlättar också för skötarna att ha koll på när hästarna behöver skos genom att de kan se hur länge sedan det var de skoddes senast.

När en häst säljs

Utvald information och historia om varje häst delas inte bara mellan ryttare och skötare i stallet, utan också när en häst säljs och åker vidare till sin nya ägare. Hästar säljs både till professionella ryttare och hobbyryttare, för att hästarna ska få bästa möjliga start i sitt nya hem kan den nya ägaren gå in och läsa om hästens historik i Mosson Stable Appen, som lagts till av tidigare ryttare och skötare. Detta underlättar givetvis för den nya ägaren som får del av viktig information om hästen, kan den gå i Walker, gå ihop med andra i hagen och vad har den haft för utrustning, etc.

Antingen det är i Danmark, Tyskland eller i USA kan du förvänta dig absolut högsta expertis och service. Att köpa en häst från Helgstrand Dressyr är en varaktig relation. Vi håller kontakten för att du ska få bästa möjliga start med din nya häst. När du fortsätter att utvecklas som ryttare, kommer vi att assistera dig att hitta nästa häst så att du kan uppfylla dina drömmar – Helgstrand Dressage 

Större inblick i driften

När en häst säljs och lämnar stallet, görs den hästen inaktiv i Mosson Stable men informationen om hästen finns alltid kvar. Det gör en stor skillnad från det tidigare systemet som användes. Alla hästar som lämmar Helgstrand Dressyr stannar i deras digitala system, vilket ger en större inblick i verksamheten och möjligheten att lära sig av den sparade historiken. Att bli mer digitaliserad har inte bara hjälpt Helgstrand Dressyr i den dagliga varsamheten utan också att optimera sin verksamhet.

 I ett digitalt system som Mosson Stable kan de göra långsiktiga planer för varje häst, och också gå tillbaka för att se vad som givit bäst resultat för en specifik häst tidigare. En del personer har ett väldigt bra minne men med det nya systemet behöver ingen komma ihåg allt längre. Helgstrand Dressyr blir alltmer drivna av specifika data för att lära sig att optimera driften genom transparant datalagring. Detta system kan ge dem en större kunskap om när de behöver gå in och optimera driften och när allt flyter på bra.