|

Helgstrand Dressage

Helgstrand Dressage er ikke bare gode på å trene og selge dressurhester. 600 hester og 130 ansatte på ulike avdelinger krever administrering på høyt nivå. Vi har snakket med manager assistent Lærke Jørgensen, for å høre mer om hvordan de forbedrer administreringen ved å være mer åpne og lagre mer informasjon digitalt. Hvordan kan en hestebedrift forbedre seg ved å ha mer data lett tilgjengelig? 

 

I Danmark har bedriften tre hovedavdelinger; Helgstrand Dressage der alle konkurransehestene er, Helgstrand Academy der tre- og fireåringene er i trening, og Helgstrand Youngsters der avlshoppene og føllene er. I tillegg har Helgstrand staller i Tyskland og Wellington.

Informasjon blir lagret i et digitalt system 

På de tre avdelingene i Danmark har de implementert Mosson Stable som et digitalt administreringssystem. Rytterne hos Helgstrand har vanligvis en liste med hester som de er ansvarlige for sammen med hestepasseren. De prøver alltid å få best mulig match mellom hest og rytter. Noen av hestene blir hos en rytter lenge, mens andre går til en annen rytter eller avdeling. 

Når hestene bytter avdeling eller rytter, prøver de å gi den nye rytteren eller hestepasseren mest mulig informasjon om hesten; om den går i skrittemaskin, hva slags bitt den bruker, fôr osv. Rytterne og hestepasserne kan skrive all denne informasjonen i deres egen Mosson Stable app. På den måten er rytterne mer forberedt med mer informasjon om hver hest de får på sin liste. Det digitale systemet sørger også for at hestepasserne får oversikt over når hestene skal til hovslager og hvor lenge det har vært siden sist gang.

Når hesten blir solgt 

Utvalgt informasjon og historikk til hver hest blir ikke bare utvekslet mellom ryttere og hestepassere. Når en hest finner sin nye eier og drar av sted til sitt nye hjem får den nye eieren tilgang til denne informasjonen. Hester blir solgt til profesjonelle og amatørryttere. For å sørge for en best mulig start på det nye stedet, kan den nye eieren få tilgang til noe historikk og data fra den tiden hesten har vært i systemet. Informasjon som rytterne, hestepasserne og administrasjonen har bidratt med i Mosson Stable systemet. På den måten kan den nye eieren se om hesten kan gå i skrittemaskin, i paddock, hva slags utstyr den burde bruke osv. 

«Om det er i Danmark, Tyskland eller USA, kan du forvente ekstraordinær ekspertise og god service. Å kjøpe en hest fra Helgstrand Dressage blir et langsiktig forhold. Vi opprettholder kontakt og sørger for at du får en best mulig start med din nye hest. I takt med din videreutvikling som dressurrytter, hjelper vi deg med å finne din neste topp dressurhest som kan gjøre drømmer til virkelighet.» – Helgstrand Dressage 

Mer innsikt i bedriften 

Når en hest blir solgt og drar fra stallen, blir hesten inaktiv i Mosson Stable, men informasjonen om hesten vil alltid være tilgjengelig. Dette utgjør en stor forskjell fra det systemet de brukte før. Alle hestene som drar fra Helgstrand forblir i deres digitale system, noe som fører til en mer åpen form for administrering og en mulighet for å lære fra historikken. Det å bli mer digitale kan hjelpe Helgstrand Dressage både i den daglige driften, og å optimere bedriften.

 I et digitalt system som Mosson Stable kan de lage langsiktige planer for hver hest, samtidig som de kan se tilbake i tid, på hva som har gitt best resultater. Noen mennesker er gode på å huske, men med det nye systemet deres, trenger man ikke lenger huske alt. Helgstrand Dressage blir mer data orientert ved å lære hvordan de kan optimere deres management gjennom en mer åpen datalagring. Dette systemet kan gi dem mer kunnskap om hvor og når ting ruller bra, og når og hvor ring burde optimeres.