fbpx

Slik kan stalldriften effektiviseres

I alle type staller blir livet vi lever og jobben vi gjør, preget av rutinene. Hestene gjør oss til rutine-maskiner og mengden arbeid vi hestemennesker vanligvis har i løpet av en dag krever høyt tempo og effektive systemer. 

Misforståelser skjer imidlertid ofte i staller med mange ansatte og hester. Vi jobber med såpass høyt tempo og med rutiner som er så integrert at det kan være vanskelig å huske når noe har endret seg. 

Om man har avtalt at en bestemt del av rutinen burde endres, kan man lett glemme det senere når vanen for å gjøre det på en spesiell måte er så sterk.

Samtidig er det ofte gjennomtrekk av ansatte og hjelpere i staller. Det tar tid å lære opp nye personer. 

Det tar tid å få dem til å bli selvsikre i den daglige rutinen og tenke på en måte som stemmer overens med prinsippene og filosofien i stallen. 

Det tar tid for nye å huske alle behovene til alle hestene og forstå hvordan man kan jobbe effektivt med et best mulig system. 

Hvordan kan en digital stall-management app hjelpe nye mennesker i stallen å bli trygge i den daglige rutinen? 

Hvordan kan digitale systemer effektivisere den daglige rutinen og livet i stallen? Og hvordan kan det å jobbe digitalt i stallen hjelpe nye mennesker å ta mer ansvar på et tidlig stadium? 

Det er ingen tvil om at mennesker som føler seg involvert og inkludert presterer bedre. Men hva betyr det egentlig å inkludere og involvere mennesker i stallen? 

I mine øyne er det å sørge for at alle i teamet kjenner til verdiene, prinsippene, misjonen og målene for stallen som forretning. 

Det er å sette mål for teamet som helhet, og for hver enkelt person. Det er å sørge for at hver enkelt person kjenner til den langsiktige og kortsiktige planen for hestene, stallen og hele teamet. 

Når alle har fokus på på samme mål, med de samme verdiene og prinsippene, begynner teamet å jobbe sammen i stedet for å bare jobbe på samme sted.

Slik kan nye mennesker i stallen bli trygge i den daglige rutinen i stallen. 

Vi vet at rutiner skal innøves og det tar tid å lære opp nye mennesker i stallen. 

Ved å ha et whiteboard som viser treningsplanen til alle hestene, får de ansatte et overblikk over hva som skal gjøres i løpet av dagen i stedet for å bli fortalt hva de skal gjøre oppgave for oppgave. 

Det tradisjonelle whiteboardet har imidlertid bare plass til bokstaver som S for skrittemaskin, R for ridning, L for longering osv. I tillegg blir whiteboardet visket ut etter hver uke. 

Ved å bytte til et digitalt whiteboard i stallen, får man mulighet til å legge til flere detaljer til whiteboardet og gi oppgaver til ulike ansatte. Hvilket utstyr skal brukes på hestene som skal blir ridd? Hvordan skal de bli longert? 

Med et digitalt whiteboard, kan alle i stallen få tilgang til informasjonen om hestene og planen for dagen.

Slik kan digitale systemer effektivisere den daglige rutinen og livet i stallen 

Med et digitalt system som viser en plan med alt som skal gjøres i løpet av dagen eller uka, blir det mye lettere for de ansatte å fokusere på jobben deres og ikke være usikre på hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. 

I tillegg kan det å legge til detaljer i jobbene som skal gjøres, gjøre de ansatte tryggere og mer selvsikre i jobben og redusere tid som blir brukt på feiltagelser. 

Å gi de ansatte et overblikk over planen for stallen med et overblikk over hvem som skal gjøre hva med hvilke hester, kan få dem til å føle seg mer inkludert. 

Det å gi dem overblikk over hele planen kan kan få alle å jobbe mot samme mål.

Slik kan digitalisering i stallen hjelpe medarbeidere å ta mer ansvar fra tidlig stadiet 

 

Med et digitalt stall-management system har stallen og de ansatte et fullstendig overblikk over skoing, vaksinasjoner, ormekurer og alt av info om hestene. 

Det er ikke lenger kun èn person som sitter på informasjonen om visse hester. 

Det er ikke lenger noe problem om en rytter som sitter på all infoen om hver hest drar på ferie eller blir sykemeldt. 

Informasjonen om hver hest er lett tilgjengelig for alle som jobber i stallen. 

Det digitale systemet minner automatisk personene med ansvar på når hestene trenger nye sko eller vaksiner. Det blir lettere å ta ansvar når teamet har tilgang på informasjon om hestene. Det blir lettere å gjøre noe når du føler deg involvert og inkludert og har overblikk over alle hestene og stallen.

Følg oss 

On top

Siste

Slik får du den beste opplevelsen av å eie en travhest

Å eie en travhest er ikke som å eie aksjer. Å eie en travhest er en opplevelse. Det er å være en del av et team. Hesten, andelseierne, treneren og medarbeiderne i stallen har blitt en del av livet ditt. Jo bedre disse kan jobbe sammen, desto bedre prestasjon og resultater kommer hesten din til å få.

Read More »

Meld deg på nyhetsbrev

Bli inspirert og hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev

Slik kan stalldriften effektiviseres

I alle type staller blir livet vi lever og jobben vi gjør, preget av rutinene. Hestene gjør oss til rutine-maskiner og mengden arbeid vi hestemennesker vanligvis har i løpet av en dag krever høyt tempo og effektive systemer. 

Misforståelser skjer imidlertid ofte i staller med mange ansatte og hester. Vi jobber med såpass høyt tempo og med rutiner som er så integrert at det kan være vanskelig å huske når noe har endret seg. 

Om man har avtalt at en bestemt del av rutinen burde endres, kan man lett glemme det senere når vanen for å gjøre det på en spesiell måte er så sterk.

Samtidig er det ofte gjennomtrekk av ansatte og hjelpere i staller. Det tar tid å lære opp nye personer. 

Det tar tid å få dem til å bli selvsikre i den daglige rutinen og tenke på en måte som stemmer overens med prinsippene og filosofien i stallen. 

Det tar tid for nye å huske alle behovene til alle hestene og forstå hvordan man kan jobbe effektivt med et best mulig system. 

Hvordan kan en digital stall-management app hjelpe nye mennesker i stallen å bli trygge i den daglige rutinen? 

Hvordan kan digitale systemer effektivisere den daglige rutinen og livet i stallen? Og hvordan kan det å jobbe digitalt i stallen hjelpe nye mennesker å ta mer ansvar på et tidlig stadium? 

Det er ingen tvil om at mennesker som føler seg involvert og inkludert presterer bedre. Men hva betyr det egentlig å inkludere og involvere mennesker i stallen? 

I mine øyne er det å sørge for at alle i teamet kjenner til verdiene, prinsippene, misjonen og målene for stallen som forretning. 

Det er å sette mål for teamet som helhet, og for hver enkelt person. Det er å sørge for at hver enkelt person kjenner til den langsiktige og kortsiktige planen for hestene, stallen og hele teamet. 

Når alle har fokus på på samme mål, med de samme verdiene og prinsippene, begynner teamet å jobbe sammen i stedet for å bare jobbe på samme sted.

Slik kan nye mennesker i stallen bli trygge i den daglige rutinen i stallen. 

Vi vet at rutiner skal innøves og det tar tid å lære opp nye mennesker i stallen. 

Ved å ha et whiteboard som viser treningsplanen til alle hestene, får de ansatte et overblikk over hva som skal gjøres i løpet av dagen i stedet for å bli fortalt hva de skal gjøre oppgave for oppgave. 

Det tradisjonelle whiteboardet har imidlertid bare plass til bokstaver som S for skrittemaskin, R for ridning, L for longering osv. I tillegg blir whiteboardet visket ut etter hver uke. 

Ved å bytte til et digitalt whiteboard i stallen, får man mulighet til å legge til flere detaljer til whiteboardet og gi oppgaver til ulike ansatte. Hvilket utstyr skal brukes på hestene som skal blir ridd? Hvordan skal de bli longert? 

Med et digitalt whiteboard, kan alle i stallen få tilgang til informasjonen om hestene og planen for dagen.

Slik kan digitale systemer effektivisere den daglige rutinen og livet i stallen 

Med et digitalt system som viser en plan med alt som skal gjøres i løpet av dagen eller uka, blir det mye lettere for de ansatte å fokusere på jobben deres og ikke være usikre på hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. 

I tillegg kan det å legge til detaljer i jobbene som skal gjøres, gjøre de ansatte tryggere og mer selvsikre i jobben og redusere tid som blir brukt på feiltagelser. 

Å gi de ansatte et overblikk over planen for stallen med et overblikk over hvem som skal gjøre hva med hvilke hester, kan få dem til å føle seg mer inkludert. 

Det å gi dem overblikk over hele planen kan kan få alle å jobbe mot samme mål.

Slik kan digitale systemer effektivisere den daglige rutinen og livet i stallen 

Med et digitalt system som viser en plan med alt som skal gjøres i løpet av dagen eller uka, blir det mye lettere for de ansatte å fokusere på jobben deres og ikke være usikre på hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. 

I tillegg kan det å legge til detaljer i jobbene som skal gjøres, gjøre de ansatte tryggere og mer selvsikre i jobben og redusere tid som blir brukt på feiltagelser. 

Å gi de ansatte et overblikk over planen for stallen med et overblikk over hvem som skal gjøre hva med hvilke hester, kan få dem til å føle seg mer inkludert. 

Det å gi dem overblikk over hele planen kan kan få alle å jobbe mot samme mål.

Slik kan digitalisering i stallen hjelpe medarbeidere å ta mer ansvar fra et tidlig stadiet 

Med et digitalt stall-management system har stallen og de ansatte et fullstendig overblikk over skoing, vaksinasjoner, ormekurer og alt av info om hestene. 

Det er ikke lenger kun èn person som sitter på informasjonen om visse hester. 

Det er ikke lenger noe problem om en rytter som sitter på all infoen om hver hest drar på ferie eller blir sykemeldt. 

Informasjonen om hver hest er lett tilgjengelig for alle som jobber i stallen. 

Det digitale systemet minner automatisk personene med ansvar på når hestene trenger nye sko eller vaksiner. Det blir lettere å ta ansvar når teamet har tilgang på informasjon om hestene. Det blir lettere å gjøre noe når du føler deg involvert og inkludert og har overblikk over alle hestene og stallen.

Follow us 

On top

Latest

Slik selges hester profesjonelt

Å ha en nettbasert portefølje med oppdatert informasjon om hver hest for salg, hjelper på lang vei med å svare på de mest vanlige spørsmålene fra kunder. Hver hest kan ha en detaljert og oppdatert beskrivelse med nivå og personlighet. Da blir det mindre spørsmål fra kundene når beskrivelsen på nettet alltid er oppdatert og lett tilgjengelig.

Read More »
Category

Equestrian

How to sell horses in a professional way

Having an online portfolio with updated information about horses for sale will help a long way answering the most common questions from clients. Each horse can have a detailed updated description with level and personality. There will be less questions from clients when the description online is updated and always easily available.

Read More »

How to streamline the stable management

How can a digital stable management app help new team members become comfortable in the daily routine?
How can digital systems make the daily routine and life in the stable more efficient?
And how can working digitally in the stable help new team members take more responsibility at an early stage?

Read More »

What is digital stable management?

What is the best way to organize the stable management on a busy day, so that the vet and the farrier knows exactly what to do without having the stable manager rush home, or to make phone calls at the tack shop between the rider at the show and the trainee at home?

Read More »

Share this post

Follow us 

On top

Latest

Helgstrand Dressage

Helgstrand Dressage er ikke bare gode på å trene og selge dressurhester. 600 hester og 130 ansatte på ulike avdelinger krever administrering på høyt nivå.

Read More »
Category

Equestrian

How to sell horses in a professional way

Having an online portfolio with updated information about horses for sale will help a long way answering the most common questions from clients. Each horse can have a detailed updated description with level and personality. There will be less questions from clients when the description online is updated and always easily available.

Read More »

How to streamline the stable management

How can a digital stable management app help new team members become comfortable in the daily routine?
How can digital systems make the daily routine and life in the stable more efficient?
And how can working digitally in the stable help new team members take more responsibility at an early stage?

Read More »

What is digital stable management?

What is the best way to organize the stable management on a busy day, so that the vet and the farrier knows exactly what to do without having the stable manager rush home, or to make phone calls at the tack shop between the rider at the show and the trainee at home?

Read More »