|

Sådan kan arbejdet i stalden optimeres

I alle typer af stalde, er livet vi lever og det arbejde vi udfører, præget af rutine. Hestene laver os til rutine-maskiner og den arbejdsbyrde vi hestefolk normalt har i løbet af en dag, kræver højt tempo med effektive systemer. 

Fejlkommunikation sker dog ofte i stalde med mange ansatte og heste. Vi arbejder så hurtigt og med rutiner der er så integrerede, at det kan være svært at huske, når noget har ændret sig. 

Indimellem beslutter du dig for, at noget skal ændres af en bestemt årsag. Dermed ændres rutinen og det kan være nemt at glemme senere, når din vane med at gøre det på en bestemt måde er så gennemarbejdet.

Samtidig kommer der ofte nye medarbejdere og hjælpere til i stalde. Det tager tid at lære de nye teammedlemmer op og sætte dem ind i alle detaljer og rutiner af arbejdet. 

Det tager tid at gøre dem trygge i den daglige rutine og tænke på en måde, der stemmer overens med staldens filosofi og principper. 

Det tager tid at få dem til at huske alle behovene for hver enkelt hest og lære hvordan de arbejder effektivt med de bedste systemer. 

Hvordan kan en digital stald management-app hjælpe nye medarbejdere med at blive fortrolige med den daglige rutine? Hvordan kan digitale systemer effektivisere hverdagen og arbejdet i stalden? Og hvordan kan dét at arbejde digitalt i stalden, hjælpe nye i dit team til at tage mere ansvar på et tidligt tidspunkt? Der er ingen tvivl om, at når folk føler sig mere involverede og inkluderede, vil de præstere bedre. Men hvad betyder det egentlig at inkludere og involvere medarbejdere i en stald? 

I mine øjne er det at gøre alle i teamet opmærksomme på værdier, principper, missioner og mål for stalden som virksomhed. Det er at lave mål for teamet som helhed og for hver medarbejder. Det er at sikre, at alle er opmærksomme på både den langsigtede og den daglige plan for hestene, stalden og hele holdet. Når alle holder øjnene på det samme mål, med de samme værdier og principper, vil teamet begynde at arbejde sammen, i stedet for blot at arbejde samme sted.

Hvordan kan en digital stald management-app hjælpe nye medarbejdere med at blive fortrolige med den daglige rutine? 

Vi ved alle, at det tager tid at arbejde nye rutiner ind, og at det tager tid at lære nye medarbejdere op, så man arbejder smidigt og effektivt sammen i stalden. Ved at have et overblik, der viser træningsplanen for alle hestene, hjælper det medarbejderne til at få overblik over, hvad der skal laves for dagen i stedet for at skulle have af vide, hvad de skal gøre hest for hest. 

Den traditionelle tavle har dog normalt kun plads til nogle bogstavkoder som W for walker, R for ridning, L for longering osv. Derudover vil tavlen blive visket ren efter hver uge. Skiftes til et digitalt redskab i stalden, vil give mere plads til at tilføje detaljer til planen og tildele opgaver til bestemte medarbejdere. Hvad skal de næste heste rides med? Hvordan skal de longeres? Med en digital løsning kan alle i stalden få adgang til information om hestene og planen for dagen.

Hvordan kan digitale systemer effektivisere hverdagen og arbejdet i stalden? 

Med et digitalt system, der viser en plan med alt, hvad der skal gøres for dagen eller ugen, er det meget nemmere for medarbejderne at fokusere på deres job og ikke spekulere på, hvad de så skal gøre, og hvordan de skal gøre det. 

Derudover vil tilføjelse af detaljer til de opgaver, der skal udføres, give de nye medarbejdere større sikkerhed og tillid til deres job og vil reducere den tid, der bruges på, at medarbejdere laver fejl. 

At give medarbejderne et overblik over planen for stalden med et komplet overblik over, hvem der gør hvad med hvilke heste, er en måde at få medarbejderne til at føle sig mere inkluderede. 

Det er en måde at give dem overblik over hele planen og en måde at få alle til at arbejde mod det samme mål.

Hvordan kan dét at arbejdet digitalt i stalden hjælpe nye teammedlemmer til at tage mere ansvar på et tidligt tidspunkt? 

Med et digitalt staldstyringssystem har stalden og alle medarbejdere fuldt overblik over sko og smed, vaccinationer, ormekur og al anden information om hestene. 

Der er ikke længere kun én person, der sidder på oplysningerne om bestemte heste. Der er ikke længere et problem, når den ene rytter der har alle oplysninger om hver enkelt hest, tager af sted på ferie eller er sygemeldt. Oplysningerne om hestene er let tilgængelige for alle, der arbejder i stalden og alle kan få de specifikke rettigheder til at se, hvad der passer til deres rolle i teamet.

Det digitale system vil automatisk minde de ansvarlige om, når hestene skal have nye sko eller vacciner. Det er nemmere at tage ansvar, når holdet har adgang til information om hestene. Det er nemmere at tage affære, når man føler sig involveret og inkluderet med overblik over alle hestene og stalden.