|

Hvad er digital stald-management?

For at drive en professionel stald, kræver det ofte et team, som er fordelt over flere forskellige lokationer. Den ene dag er alle muligvis tilstede på gården, men dagen efter kan det være, at staldchefen og rytteren er de eneste tilbage sammen med den nye medarbejder, som ingen endnu har haft tid til at lære op.

Mens førsterytteren og groomen er til stævne, er dyrlægen på vej og smeden dukker op. Staldchefen er i rideudstyrs-butikken for at købe nyt udstyr, og rytteren er ved at træne en hest, så den eneste, der kan tage sig af dyrlægen og smeden er den nye staldmedarbejder.

Hvordan kan man bedst organisere stalden på en travl dag således, at dyrlægen og smeden ved præcis, hvad de skal, uden at staldchefen skal skynde sig hjem eller skal stå midt i rideudstyrs-butikken og ringe frem og tilbage mellem rytteren, som er til show, og medarbejderen hjemme på gården? Findes der en bedre måde at drive stalden på, end altid at skulle have den ansvarlige tilstede i stalden eller at skulle ringe rundt hele tiden?

Dyrlægen kommer for at røntgenfotografere en hest, der er til salg, mens smeden kommer for at ordne en række heste. Er alle de nødvendige detaljer tydeligt tilgængelige på staldens whiteboard? Eller findes de i sms-beskeder mellem medarbejderne ?

Digital stald management ér, at vigtig information er tilgængelig for alle involverede parter på en digital platform. En platform, hvor opdateret information om tidsplaner, fagfolk, hestene og alle aftaler er lettilgængelige for de rigtige mennesker til enhver tid.

Digital stald management ér, at alle i teamet kender dagens program uden et tidskrævende morgenmøde, hvor planer og diverse ændringer gennemgås. Det er, at holde den nye medarbejder og rytteren opdaterede, uden at behøve at ringe frem og tilbage mellem alle involverede parter.

Digital stald management, ér en måde at lave planlægning og samarbejde på, selv på tværs af forskellige lokationer og forskellige ansvarsområder. Det er at kunne lægge en plan for hver enkelt hest uden at være fysisk tilstede i stalden. Det er at kunne holde styr på vaccinationer, sko og ormekure, uden at skulle kigge i pas eller gennemgå lange tråde af tidligere beskeder i forskellige apps.

Digital stald management ér at holde teamet informeret, opdateret og involveret.
Det er at give nye medarbejdere i stalden mulighed for at danne sig et overblik over alle hestene i stalden. Det er at undgå fejl og misforståelser ved at gøre mere information tilgængelig for alle i teamet. Et velinformeret og opdateret team vil på den lange bane give gladere og bedre medarbejdere.

Med Mosson Stable kan du udarbejde træningsplaner for hestene på whiteboardet fra hvor som helst i verden. Du kan endda tilføje detaljer eller et billede, hvis du ønsker det. Med et digitalt whiteboard har hver træning og hver opgave et tag, som sikrer, at de bliver gemt de rigtige steder.

Ved at skifte til et digitalt ledelsessystem i din stald kan du sikre dig, at alle på dit team er synkroniseret og opdateret, uanset hvor de er. Din forretningsledelse bliver mere gennemsigtig, og du får mulighed for at gå tilbage i tiden og se hestenes historik, som ellers normalt bliver hvisket ud på et traditionelt whiteboard.

Du slipper for fysiske papirlister; til smeden, til træningsprogrammer, til ormekure osv. Og samtidig bliver al den værdifulde information gemt til dig og dit team.

Med alle planer, lister og hestedata i et digitalt system kan du risikere på sigt at ende med at have mere fritid.