fbpx

Hva er digitalt stall-management?

Hva er digitalt stall management? 

Å drifte en profesjonell stall krever ofte at teamet befinner seg på ulike steder. Én dag er kanskje alle tilgjengelig på stallen, dagen etter er kun stallsjefen og rytteren igjen på stallen sammen med den nye lærlingen, som ingen har fått ordentlig tid til å lære opp ennå.

Førsterytteren og hestepasseren er på stevne, veterinæren er på vei og hovslageren dukker opp. Stallsjefen er på felleskjøpet, rytteren er på hesten og den eneste som kan ta imot veterinæren og hovslageren er den nye lærlingen.

Hvordan organiserer man stallen på en travel dag på best mulig måte for at veterinæren og hovslageren skal vite akkurat hva de skal gjøre uten at stallsjefen trenger å skynde seg hjem eller ta telefoner mellom rytteren på stevne og lærlingen hjemme på stallen? Finnes det en bedre måte å organisere stallen på enn å behøve å ha den ene ansvarlige på stallen til enhver tid, eller at det må ringes frem og tilbake mellom alle?

 

Veterinæren kommer for å ta røntgenbilder av en hest til salgs, hovslageren kommer for å sko en liste med hester. Er alle disse oppgavene detaljert beskrevet på whiteboard-tavla i stallen? Eller i meldinger mellom de ansvarlige i stallen?

Digitalt stall-management er å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for alle involverte på en digital plattform. En plattform hvor oppdatert informasjon om kalender, fagfolk, hestene og planene deres alltid er lett tilgjengelig for dem som trenger det.

Digitalt stall-management er å gi alle i stallen en oversikt over planen for dagen uten å trenge et møte om morgenen for å oppdatere alle om endringene i planer. Det er å holde den nye lærlingen og rytteren oppdatert uten å behøve å ringe frem og tilbake mellom alle involverte.


Digitalt stall-management er en måte å planlegge og jobbe sammen, selv på ulike steder og med ulike ansvarsområder. Det er å kunne legge en plan for hver hest uten å være fysisk til stede i stallen. Det er å holde orden på vaksinasjoner, skoing og ormekurer uten å skulle sjekke i passet eller i lister med tidligere meldinger på ulike plattformer.

Digitalt stall-management er å holde teamet involvert, oppdatert og informert. Det er å gi nye mennesker i stallen en mulighet til å få et overblikk over alle hestene i stallen. Det er å unngå feil og misforståelser ved å holde mer informasjon tilgjengelig for alle i teamet. Å holde teamet informert og oppdatert vil på langsikt gi mer fornøyde og bedre medarbeidere.

Alle I stallen vet hva som skal skje med Mosson Stable. Se timeplan for treninger eller marker hester som skal til kiropraktor. Ingen flere overaskende besøk lenger med Mosson Stable.

Med Mosson Stable kan du lage en treningsplan for alle hestene på et whiteboard fra hvor som helst i verden. Du kan til og med legge til detaljer og et bilde om du ønsker. Med et digitalt whiteboard, blir hver trening og oppgave lagret i ulike mapper slik at du lett kan gå tilbake i loggen og se historikk.

Å bytte til et digitalt stall-management system er en måte å holde teamet oppdatert på uansett hvor de er. Det er en måte å gjøre administreringen mer tydelig og samtidig en mulighet for å kunne gå tilbake i tid for å se historikk som vanligvis ville blitt visket vekk fra en tradisjonell whiteboard-tavle. Det er en måte å bli kvitt fysiske lister for hovslager, timeplaner for treninger og ormekurer. En måte å spare den verdifulle informasjonen for deg selv, og for teamet.

Når du har alle planene, listene og informasjonen om hestene i et digitalt system, vil du i det lange løp ende opp med å få mer tid til overs.

Follow us 

Latest

Slik får du den beste opplevelsen av å eie en travhest

Å eie en travhest er ikke som å eie aksjer. Å eie en travhest er en opplevelse. Det er å være en del av et team. Hesten, andelseierne, treneren og medarbeiderne i stallen har blitt en del av livet ditt. Jo bedre disse kan jobbe sammen, desto bedre prestasjon og resultater kommer hesten din til å få.

Read More »

Med Mosson Stable kan alle som er knyttet til appen gi hverandre beskjeder, se endringer i planer og se informasjon om hver hest. Alle i stallen føler seg mer involvert med et verktøy som gir dem full oversikt over planene. Du trenger ikke lenger å repetere alle hestenes forskjellige rutiner til nye mennesker i stallen. Når man vet hva som er normalt for hver hest blir det lettere å ta ansvar i stallen. Registrer temperatur, puls og alle spesielle ting ved hestene i Mosson. Vær en bedre leder – last ned Mosson Stable i dag.

Hva er digitalt stall management? 

Å drifte en profesjonell stall krever ofte at teamet befinner seg på ulike steder. Én dag er kanskje alle tilgjengelig på stallen, dagen etter er kun stallsjefen og rytteren igjen på stallen sammen med den nye lærlingen, som ingen har fått ordentlig tid til å lære opp ennå.

Førsterytteren og hestepasseren er på stevne, veterinæren er på vei og hovslageren dukker opp. Stallsjefen er på felleskjøpet, rytteren er på hesten og den eneste som kan ta imot veterinæren og hovslageren er den nye lærlingen.

Hvordan organiserer man stallen på en travel dag på best mulig måte for at veterinæren og hovslageren skal vite akkurat hva de skal gjøre uten at stallsjefen trenger å skynde seg hjem eller ta telefoner mellom rytteren på stevne og lærlingen hjemme på stallen? Finnes det en bedre måte å organisere stallen på enn å behøve å ha den ene ansvarlige på stallen til enhver tid, eller at det må ringes frem og tilbake mellom alle?

Veterinæren kommer for å ta røntgenbilder av en hest til salgs, hovslageren kommer for å sko en liste med hester. Er alle disse oppgavene detaljert beskrevet på whiteboard-tavla i stallen? Eller i meldinger mellom de ansvarlige i stallen?

Digitalt stall-management er å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for alle involverte på en digital plattform. En plattform hvor oppdatert informasjon om kalender, fagfolk, hestene og planene deres alltid er lett tilgjengelig for dem som trenger det.

Digitalt stall-management er å gi alle i stallen en oversikt over planen for dagen uten å trenge et møte om morgenen for å oppdatere alle om endringene i planer. Det er å holde den nye lærlingen og rytteren oppdatert uten å behøve å ringe frem og tilbake mellom alle involverte.


Digitalt stall-management er en måte å planlegge og jobbe sammen, selv på ulike steder og med ulike ansvarsområder. Det er å kunne legge en plan for hver hest uten å være fysisk til stede i stallen. Det er å holde orden på vaksinasjoner, skoing og ormekurer uten å skulle sjekke i passet eller i lister med tidligere meldinger på ulike plattformer.

Digitalt stall-management er å holde teamet involvert, oppdatert og informert. Det er å gi nye mennesker i stallen en mulighet til å få et overblikk over alle hestene i stallen. Det er å unngå feil og misforståelser ved å holde mer informasjon tilgjengelig for alle i teamet. Å holde teamet informert og oppdatert vil på langsikt gi mer fornøyde og bedre medarbeidere.

Alle I stallen vet hva som skal skje med Mosson Stable. Se timeplan for treninger eller marker hester som skal til kiropraktor. Ingen flere overaskende besøk lenger med Mosson Stable.

Med Mosson Stable kan du lage en treningsplan for alle hestene på et whiteboard fra hvor som helst i verden. Du kan til og med legge til detaljer og et bilde om du ønsker. Med et digitalt whiteboard, blir hver trening og oppgave lagret i ulike mapper slik at du lett kan gå tilbake i loggen og se historikk.

Å bytte til et digitalt stall-management system er en måte å holde teamet oppdatert på uansett hvor de er. Det er en måte å gjøre administreringen mer tydelig og samtidig en mulighet for å kunne gå tilbake i tid for å se historikk som vanligvis ville blitt visket vekk fra en tradisjonell whiteboard-tavle. Det er en måte å bli kvitt fysiske lister for hovslager, timeplaner for treninger og ormekurer. En måte å spare den verdifulle informasjonen for deg selv, og for teamet.

Når du har alle planene, listene og informasjonen om hestene i et digitalt system, vil du i det lange løp ende opp med å få mer tid til overs.

Med Mosson Stable kan alle som er knyttet til appen gi hverandre beskjeder, se endringer i planer og se informasjon om hver hest. Alle i stallen føler seg mer involvert med et verktøy som gir dem full oversikt over planene. Du trenger ikke lenger å repetere alle hestenes forskjellige rutiner til nye mennesker i stallen. Når man vet hva som er normalt for hver hest blir det lettere å ta ansvar i stallen. Registrer temperatur, puls og alle spesielle ting ved hestene i Mosson. Vær en bedre leder – last ned Mosson Stable i dag.

Follow us 

On top

Latest

Slik selges hester profesjonelt

Å ha en nettbasert portefølje med oppdatert informasjon om hver hest for salg, hjelper på lang vei med å svare på de mest vanlige spørsmålene fra kunder. Hver hest kan ha en detaljert og oppdatert beskrivelse med nivå og personlighet. Da blir det mindre spørsmål fra kundene når beskrivelsen på nettet alltid er oppdatert og lett tilgjengelig.

Read More »

Slik kan stalldriften effektiviseres

Hvordan kan en digital stall-management app hjelpe nye mennesker i stallen å bli trygge i den daglige rutinen?
Hvordan kan digitale systemer effektivisere den daglige rutinen og livet i stallen? Og hvordan kan det å jobbe digitalt i stallen hjelpe nye mennesker å ta mer ansvar på et tidlig stadium?

Read More »

Helgstrand Dressage

Helgstrand Dressage er ikke bare gode på å trene og selge dressurhester. 600 hester og 130 ansatte på ulike avdelinger krever administrering på høyt nivå.

Read More »
Category

Equestrian

How to sell horses in a professional way

Having an online portfolio with updated information about horses for sale will help a long way answering the most common questions from clients. Each horse can have a detailed updated description with level and personality. There will be less questions from clients when the description online is updated and always easily available.

Read More »

How to streamline the stable management

How can a digital stable management app help new team members become comfortable in the daily routine?
How can digital systems make the daily routine and life in the stable more efficient?
And how can working digitally in the stable help new team members take more responsibility at an early stage?

Read More »

What is digital stable management?

What is the best way to organize the stable management on a busy day, so that the vet and the farrier knows exactly what to do without having the stable manager rush home, or to make phone calls at the tack shop between the rider at the show and the trainee at home?

Read More »

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Følg oss 

Siste

Mosson i Ridehesten

Les artikkel om Mosson Stable i Ridehesten Ridehesten i Danmark har laget en egen vri på hvorfor enhver stall burde gå over til digital organisering.

Read More »