fbpx

Är du som jag? Inte alltid en first mover

Digitaliseringen har successivt blivit något många pratar om. Men är du säker på vad det betyder och varför det är så viktigt?

Jag kommer i flera bloggar att dela med mig av mina tankar kring detta heta ämne: digitalisering, då det är detta jag jobbar med och har stort intresse av.

Hoppas att du läser.

De senaste 6 åren har jag tillbringat nästan alla mina vakna timmar i Mosson och jobbat med digitalisering i en väldigt speciell och ‘outforskad-bransch inom-digitalisering; Hästbranschen!

Min bakgrund är inom sjukvårdsteknik – det vill säga analys och utveckling av teknologier inom vårdsektorn. Denna bransch är idag nästan ’överdigitaliserad’ då SÅ många olika lösningar används i denna bransch (vilket i sig kan vara jättebra). Digitala lösningar som inte är brett integrerade och ofta bara fokuserar på att stödja enskilda delar av arbetsflödena. Skapar en helt ny typ av krångel (för både patienter/medborgare och vårdpersonal) vilket inte skapar effektiva arbetsflöden, som är hela poängen med digitalisering.

Enligt min uppfattning måste digitalisering skapa ett värde och underlätta – annars är det ingen mening med det alls.

För mig är det viktigaste att, det är väldigt tydligt vad man får ut av att digitalisera en specifik bransch eller område – Man ska för guds skull inte bara göra det för sakens skull. Det är inte en tillräcklig anledning att börja bara för att det är 2022.

Tillbaka till hästbranschen

Ämnet för detta block är min undran, varför alla som äger sin egen häst eller jobbar med hästar inte bara hoppar in och använder Mossons lösningar, när det är så uppenbart att det skulle göra livet så mycket enklare.

Jag kan bara se fördelarna och inga nackdelar med att gå den här digitala vägen. En ren win-win situation!

De flesta inom hästbranschen är toppdigitala i sina privata liv, det vill säga supersäkra på att använda digitala verktyg – både på mobiltelefoner, surfplattor och PC med olika mjukvaror och appar, men också att använda sensorteknologier och olika högteknologiska mätningsenheter.

Men vad gäller digitalisering av arbetsplatser inom hästnäringen eller i deras privata stall så upplever vi i Mosson att många inte har vidtagit några åtgärder, för att digitalisera de platser där det verkligen kan göra en skillnad, för alla inblandade och för hästens välbefinnande och prestation (och för ekonomin)

Vi frågar ofta våra befintliga kunder och användare av Mosson, varför de använder lösningen, och när vi summerar deras svar är det ungefär samma sak som de säger (och det är det samma om det är vår minsta privatkund Trine Harpsøe eller vår största verksamhetskund Helgstrand Dressyr): De använder den för att hålla bättre koll på allt runt hästarna, för att samla all info på ett ställe om den enskilda hästen – och kommunicera lättare (och bättre) i teamet.

Våra befintliga användare berättar ofta spontant för oss; att alla som har hästar ska använda Mosson!

Och då tänker jag igen – varför är det egentligen så att inte alla gör det ännu?

Nu finns möjligheten – vi har gjort ’prylen’.

’Prylen’ som fungerar för ändamålet och alla som använder den idag älskar den – och vill inte byta ’tillbaka’ till whiteboardtavlan, papperslapparna, Messenger/sms/What’s App-trådarna från helvetet, när något måste koordineras eller tas beslut om i förhållande till arbetet i stallet och om hästarna.

Just nu tror jag att de flesta i branschen är i fasen, precis som du säkert minns det, när du tvivlade på att använda nät bank och betala räkningar på internet eller om du skulle använda en betalningsapp eller online-identifieringsappar.

Nu ifrågasätter vi inte längre om detta är vägen framåt – vi har förändrat vårt ’normala’ och upplever att livet är lättare med dessa lösningar.

Jag kan väl känna igen det från mig själv; ofta när jag äntligen bestämmer mig och vidta åtgärder för att ta en ny lösning eller app i bruk, tänker jag ”Åhh varför gjorde jag inte det här förut – det är både enkelt och bekvämt och kunde ha sparat mig mycket tid som jag kunde ha spenderat på något bättre!”

Just nu spenderar vi vår tid i Mosson på att få våra befintliga kunder och användare att visa och berätta vad de upplever och värderar i Mosson Stable. Vi vill dela med oss av deras erfarenheter och åsikter, i stället för att du hör det från mig eller någon annan i Mosson.

Det brukar fungera bättre på mig själv när jag är i färd med att välja en ny teknik, en lösning eller en app; för att få det rekommenderat av någon jag känner, eller jag kan relatera till i förhållande till mina behov.

Då lyssnar jag på dem och blir snabbare övertygad om att det blir bra för mig att göra detsamma.

Egentligen kan detta vara min egen största barriär; att jag ofta inte vill (jag prioriterar inte:) lägga särskilt lång tid på att undersöka fördelar/nackdelar med en ny lösning och göra min egen bedömning – utan jag väntar på att andra ska säga ”Hej! Julie – det här verkar verkligen bra!”

Då blir jag snabbt övertygad och hoppar in direkt och sätter i gång – och blir glad över det… och tänker igen ”varför gjorde jag inte det här tidigare”

När jag pratar om digitalisering inom hästnäringen – pratar jag om att, vi i Mosson har ett dedikerat fokus och jobbar på att göra hästnäringens traditionella hantering av bristande kommunikation och dokumentation till ett minne blott.

Det är dags för nya och bättre stallvanor/rutiner och sätt att säkerställa kvalitet och vinst – både för de inblandade och för hästarna, och ekonomiskt i det enskilda stallet.

I Mosson vill vi bidra till utvecklingen av hästnäringen och det gör vi genom att tillhandahålla våra lösningar:

Bättre hästhälsa och välfärd samt bättre ekonomi.

Bara så där – Icke desto mindre!

Hur användningen av Mosson-lösningarna gör detta och ger mervärde – kommer jag att skriva mer om i nästkommande bloggar.

Mosson Stable & Mosson Owner

  •  Digital häst- och stallhanteringslösning för alla professionella stall och privata hästägare

  •  All information om hästarna är samlad och dokumenterad på ett ställe

  •  Tydlig överblick över egna och hela teamets rutiner, aktiviteter och avvikelser – planering, historik och observationer.

  •  Effektiv information och kommunikation mellan stallägare, hästägare och hela teamet kring hästarna.

  •  Tillgång till viktig hästinformation för veterinärer, hovslagare och externa partners och vårdgivare.

Följ oss

On top

Senast

Hur är det att äga en tävlingshäst?

Att äga en tävlingshäst är så mycket mer än bara själva tävlandet, det handlar om att vara en del av ett team. Ett team av delägare, tränare och stallpersonal. Det handlar om glädjen att se sin häst prestera på banan men också att följa hästarnas framsteg i deras vardag.

Read More »

 

Julie Liv
Direktør i Mosson ApS
julie@mosson.dk

www.mossonstable.com 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli inspirerad och uppdaterad
Dela detta inlägg

Er det bare mig eller er du heller ikke altid firstmover?

Digitalisering er efterhånden blevet noget mange taler om. Men er du egentlig sikker på, hvad det betyder, og hvorfor det er så vigtigt? 

Jeg vil igennem den næste tid dele mine tanker omkring dette hotte emne: digitalisering, da det er dét jeg arbejder med og interesserer mig rigtig meget for. 

Jeg håber du vil læse med. 

De sidste 6 år har jeg brugt næsten alle mine vågne timer i Mosson, hvor vi arbejder med digitalisering i en helt speciel og ’uudforsket-indenfor-det-digitale’ branche; Hestebranchen!

Min baggrund er indenfor sundhedsteknologi – dvs. analyse og udvikling af teknologier inden for sundhedsvæsnet. Denne branche er efterhånden næsten ’overdigitaliseret’ i form af, at der i denne branche i dag bliver brugt SÅ mange forskellige løsninger (som i sig selv kan være smarte), men som ikke taler eller integrerer sammen på kryds og tværs, og ofte kun fokuserer på at understøtte enkelte dele af arbejdsgangene og ikke favner alle. Det giver en helt ny type af bøvl (for både patienter/borgere og sundhedspersonale) og skaber ikke effektive arbejdsgange – og det var jo egentlig meningen med det hele. 

I min optik skal digitalisering skabe værdi og gøre ting lettere – ellers giver det ikke mening at beskæftige sig med. 

Så for mig er det vigtigste, at det er meget tydeligt hvad man får ud af at digitalisere i en konkret branche eller et område – man skal for gud skyld ikke bare gøre det for at gøre det, fordi man tænker at det bør man her i 2022.

Tilbage til hestebranchen

Emnet i denne blog er min undren over, hvorfor alle der har egen hest eller arbejder med heste, ikke bare springer på og anvender Mosson’s løsninger, når nu det er så indlysende, at det ville gøre livet så meget lettere.
Jeg kan kun få øje på fordelene og ingen hager ved at gå denne digitale vej. En ren win-win tænker jeg.

De fleste mennesker i hestebranchen er i deres private liv top-digitale, dvs. super vante til at anvende digitale redskaber – både på mobil, tablet og pc med forskellige softwareprogrammer og apps, men også at anvende sensorteknologier og forskellige højteknologiske måleenheder.

Men i forhold til at digitalisere på arbejdspladser i hestebranchen eller i egne private stalde, oplever vi i Mosson, at mange ikke har taget handling på at digitalisere nogle af de steder, hvor det virkelig kan bringe værdi, for både alle mennesker involverede og for hestenes trivsel og performance (og for økonomien)

Vi spørger ofte vores eksisterende kunder og brugere af Mosson, hvorfor de anvender løsningen, og koger vi budskaberne i deres svar ind – så er det rigtig meget det samme de siger (og det er uanset om det er vores private kunde Trine Harpsøe eller om det er hos Helgstrand Dressage) : at det er for at holde bedre styr på alt omkring hestene, at samle al info ét sted om den enkelte hest – og kommunikere lettere (og bedre) i teamet.

Vores eksisterende brugere siger ofte spontant til os; at alle der har heste burde da bruge Mosson ! 

Og så tænker jeg igen over hvorfor er det egentligt er, at alle ikke gør det endnu ?

Nu findes muligheden jo – vi har lavet ’dimsen’.

Dimsen der virker til formålet og alle der anvender den i dag elsker den – og vil nødigt bytte ’tilbage’ til whiteboardet, papirnoterne, Messenger/sms/What’s App trådene from hell, når noget skal koordineres eller aftales ift. arbejdet i stalden og om hestene.

Lige nu er mit bud, at det er præcist som du nok kan huske det, da du tvivlede på at anvende netbank og betale regninger på internettet eller om du skulle anvende en betalingsapp eller bankID. 

Nu stiller vi ikke længere spørgsmål ved om dette er vejen frem – vi har rykket vores ’normal’ og oplever at livet er lettere med disse løsninger. 

Jeg kan virkelig godt genkende det fra mig selv; at ofte når jeg endelig får taget mig sammen til at tage en ny løsning eller app i brug, tænker jeg ”hvorfor filan gjorde jeg ikke det tidligere –  det er jo både nemt og praktisk og havde sparet mig en masse tid, jeg kunne have brugt på noget bedre! ”  

Lige nu bruger vi vores tid i Mosson til at få vores eksisterende kunder og brugere til at sætte ord på hvad de oplever af værdi – så vi kan dele deres budskaber, i stedet for at du skal høre det fra mig eller en anden fra Mosson.

Det virker normalt bedst på mig når jeg skal vælge en ny teknologi, en løsning eller en app; at få den anbefalet af nogle jeg kender eller jeg kan relatere til ift. mine behov.
Så lytter jeg til dem og bliver hurtigere overbevist indeni, at det også kan være godt for mig at gøre det samme.

Måske det faktisk er min egen største barriere; at jeg ofte ikke vil (orker:) bruge særlig lang tid på at afsøge fordele/ulemper ved en ny løsning og lave min egen vurdering – men jeg venter på at andre siger, ”Hey ! Julie – det virker skide godt det her !”
Så bliver jeg hurtigt overbevist og hopper med på vognen – og bliver glad for det … og tænker igen ”hvorfor gjorde jeg ikke det tidligere ” 

Når jeg taler om digitalisering af hestebranchenså taler jeg om, at det vi arbejder med i Mosson, er at gøre hestebranchens traditionelle håndtering af manglende kommunikation og dokumentation til fortid. 

Det er tid til nye og bedre staldvaner og måder at sikre kvalitet og overskud – både for menneskene involveret og for hestene, og økonomisk i den enkelte stald.

Vi vil i Mosson bidrage til udviklingen af ​​hestebranchen og det gør vi ved at vores løsninger giver;

Bedre hestesundhed og velfærd samt bedre økonomi. 

Kort og godt !

Hvordan anvendelsen af Mosson løsningerne gør détte og bringer værdi  – kommer jeg til at skrive mere om i de næste blogs.

Mosson Stable & Mosson Owner

  • Digital heste og stald management løsning til alle professionelle stalde og private hestehold
  • Alle oplysninger om hestene er samlet og dokumenteret ét sted
  • Klart overblik over egne og hele teamets rutiner, aktiviteter og afvigelser – planlægning, historik og observationer.
  • Effektiv information og kommunikation mellem staldejere, hesteejere og hele teamet omkring hestene.
  • Adgang til vigtig hesteinformation for dyrlæger, beslagsmede og eksterne samarbejdspartnere og behandlere.

Följ oss

On top

Senast

Hur en app kan minska stress i stallet

Att använda ett digitalt verktyg för att organisera hästarna kommer att göra livet enklare för både ägaren/tränaren som är på semester, och den ansvarige hemma. En app som Mosson Stable ger den som tar hand om hästarna en fullständig överblick över varje häst

Read More »