fbpx

Hur man hanterer stallet mer effektivt

I alla typer av stall är organisationen och jobbet som vi utför baserat på rutiner. 

Hästarna vill ha rutiner och därmed skapar vi som jobbar med hästar fasta rutiner. Arbetsbördan i stallet under en dag kräver att vi håller en hög arbetstakt och har en bra organisation. 

Med många anställda och hästar i stallet är det lätt att det kan uppstå missförstånd. Vi arbetar på rutin och med en sådan hastighet att det ibland är lätt att glömma om något har förändrats. 

Om man till exempel bara pratar om att göra en ändring i en rutin, glöms det lätt bort i ett senare skede då rutiner ofta går på automatik. 

Det finns inga tvivel om att medarbetare som känner sig involverade och inkluderade utför ett bättre arbete. Men vad innebär det att involvera och inkludera medarbetare i ett stall? 

I mina ögon, är det att göra alla medarbetare medvetna om vad som är stallets värderingar, principer, uppdrag och målsättningar. 

Det är att sätta upp tydliga mål för så väl hela teamet som för varje enskild individ. Det är att se till att varje medarbetare är väl medveten om såväl de kortsiktiga som långsiktiga planerna för hästarna, stallet och teamet som helhet. 

När alla medarbetare har ett gemensamt mål i sikte och delar samma värderingar och principer, kommer de att börja jobba tillsammans i stället för att bara arbeta på samma ställe. 

Hur kan en digital stall App underlätta för nya medarbetare att känna sig trygga i stallets dagliga rutin?

Vi vet alla att det tar tid för nya medarbetare att komma in i de dagliga rutinerna och sättet att arbeta i ett nytt stall. 

Genom att skriva träningsschemat på en whiteboardtavla ger vi de anställda en helhetsbild av vad som ska göras i stallet under dagen.  

Ett traditionellt Whiteboard har normalt bara plats för förkortningar som tex W= walker, R=ridning och L=longering. Dessutom suddas alltid whiteboardtavlan efter varje vecka för att ge plats för nästa veckas schema. 

Genom att byta till en digital Whiteboardtavla kan du lägga in mer detaljerad information och delegera uppgifter till olika medarbetare. Vilken utrustning hästarna ska ha, hur fort ska de köras eller hur ska de longeras.

Med den digitala whiteboardtavlan får alla i stallet tillgång till all information som de behöver om hästarna. 

Hur kan ett digitalt system underlätta den dagliga rutinen i stallet så att den blir mer effektiv? 

Med det digitala systemet visas schemat för vad som behöver göras under dagen och under veckan i stallet, det gör det lättare för medarbetarna att fokusera på sitt jobb i stället för att de ska fundera över vad och hur som ska göras härnäst.  

Utöver det kommer ett mer detaljerat system leda till att dina anställda blir mer självständiga och minska risken för att de begår misstag. 

Att ge de anställda en klar överblick över det jobb som ska utföras med de olika hästarna i stallet, är ett sätt att få dem att känna sig mer inkluderade i verksamheten. Genom att ge dem en klar överblick över stallets plan kommer de att jobba bättre tillsammans mot samma mål. 

Hur kan det digitala App systemet hjälpa de nya i stallet att ta större ansvar tidigare? 

Med det digitala systemet har alla i stallet en klar överblick över skoningar, vaccineringar, avmaskningar och övriga uppgifter om hästarna. 

Det är alltså inte längre bara upp till en person i stallet att komma ihåg dessa uppgifter.

Det är inte heller längre ett problem när den personen som har de olika uppgifterna om hästarna är på semester eller är sjuk. 

Uppgifterna om hästarna i stallet är lättåtkomlig för alla som arbetar i stallet. 

Det digitala systemet kommer automatiskt att komma ihåg och skicka ut påminnelser i Appen för tex skoningar och vaccinationer. Det är lättare för alla att ta ansvar när hela teamet har tillgång till informationen. När de anställda känner sig involverade och inkluderade kommer de att ta ett större ansvar. 

Följ oss

On top

Senaste

Hur en app kan minska stress i stallet

Att använda ett digitalt verktyg för att organisera hästarna kommer att göra livet enklare för både ägaren/tränaren som är på semester, och den ansvarige hemma. En app som Mosson Stable ger den som tar hand om hästarna en fullständig överblick över varje häst

Read More »

Hur man hanterer stallet mer effektivt

I alla typer av stall är organisationen och jobbet som vi utför baserat på rutiner. 

Hästarna vill ha rutiner och därmed skapar vi som jobbar med hästar fasta rutiner. Arbetsbördan i stallet under en dag kräver att vi håller en hög arbetstakt och har en bra organisation. 

Med många anställda och hästar i stallet är det lätt att det kan uppstå missförstånd. Vi arbetar på rutin och med en sådan hastighet att det ibland är lätt att glömma om något har förändrats. 

Om man till exempel bara pratar om att göra en ändring i en rutin, glöms det lätt bort i ett senare skede då rutiner ofta går på automatik. 

Det finns inga tvivel om att medarbetare som känner sig involverade och inkluderade utför ett bättre arbete. Men vad innebär det att involvera och inkludera medarbetare i ett stall? 

I mina ögon, är det att göra alla medarbetare medvetna om vad som är stallets värderingar, principer, uppdrag och målsättningar. 

Det är att sätta upp tydliga mål för så väl hela teamet som för varje enskild individ. Det är att se till att varje medarbetare är väl medveten om såväl de kortsiktiga som långsiktiga planerna för hästarna, stallet och teamet som helhet. 

När alla medarbetare har ett gemensamt mål i sikte och delar samma värderingar och principer, kommer de att börja jobba tillsammans i stället för att bara arbeta på samma ställe.

Hur kan en digital stall App underlätta för nya medarbetare att känna sig trygga i stallets dagliga rutin?

Vi vet alla att det tar tid för nya medarbetare att komma in i de dagliga rutinerna och sättet att arbeta i ett nytt stall. 

Genom att skriva träningsschemat på en whiteboardtavla ger vi de anställda en helhetsbild av vad som ska göras i stallet under dagen.  

Ett traditionellt Whiteboard har normalt bara plats för förkortningar som tex W= walker, R=ridning och L=longering. Dessutom suddas alltid whiteboardtavlan efter varje vecka för att ge plats för nästa veckas schema. 

Genom att byta till en digital Whiteboardtavla kan du lägga in mer detaljerad information och delegera uppgifter till olika medarbetare. Vilken utrustning hästarna ska ha, hur fort ska de köras eller hur ska de longeras.

Med den digitala whiteboardtavlan får alla i stallet tillgång till all information som de behöver om hästarna.

Hur kan ett digitalt system underlätta den dagliga rutinen i stallet så att den blir mer effektiv? 

Med det digitala systemet visas schemat för vad som behöver göras under dagen och under veckan i stallet, det gör det lättare för medarbetarna att fokusera på sitt jobb i stället för att de ska fundera över vad och hur som ska göras härnäst.  

Utöver det kommer ett mer detaljerat system leda till att dina anställda blir mer självständiga och minska risken för att de begår misstag. 

Att ge de anställda en klar överblick över det jobb som ska utföras med de olika hästarna i stallet, är ett sätt att få dem att känna sig mer inkluderade i verksamheten. Genom att ge dem en klar överblick över stallets plan kommer de att jobba bättre tillsammans mot samma mål. 

Hur kan det digitala App systemet hjälpa de nya i stallet att ta större ansvar tidigare? 

Med det digitala systemet har alla i stallet en klar överblick över skoningar, vaccineringar, avmaskningar och övriga uppgifter om hästarna. 

Det är alltså inte längre bara upp till en person i stallet att komma ihåg dessa uppgifter.

Det är inte heller längre ett problem när den personen som har de olika uppgifterna om hästarna är på semester eller är sjuk. 

Uppgifterna om hästarna i stallet är lättåtkomlig för alla som arbetar i stallet. 

Det digitala systemet kommer automatiskt att komma ihåg och skicka ut påminnelser i Appen för tex skoningar och vaccinationer. Det är lättare för alla att ta ansvar när hela teamet har tillgång till informationen. När de anställda känner sig involverade och inkluderade kommer de att ta ett större ansvar. 

Follow us 

On top

Latest

Sälja häst professionellt

Med Mosson Stable premium skapar du enkelt en digital portfölj till varje häst med information och foton.
En del i den digitala portföljen är till för att användas som försäljnings prospekt och kan enkelt delas via en länk med potentiella kunder.

Read More »

Helgstrand Dressage

På de tre olika anläggningarna i Danmark använder de Mosson Stable för att administrera verksamheten digitalt. Ryttarna hos Helgstrand har en lista med hästar som de ansvarar för tillsammans med skötaren.

Read More »
Category

Equestrian

How to sell horses in a professional way

Having an online portfolio with updated information about horses for sale will help a long way answering the most common questions from clients. Each horse can have a detailed updated description with level and personality. There will be less questions from clients when the description online is updated and always easily available.

Read More »

How to streamline the stable management

How can a digital stable management app help new team members become comfortable in the daily routine?
How can digital systems make the daily routine and life in the stable more efficient?
And how can working digitally in the stable help new team members take more responsibility at an early stage?

Read More »

What is digital stable management?

What is the best way to organize the stable management on a busy day, so that the vet and the farrier knows exactly what to do without having the stable manager rush home, or to make phone calls at the tack shop between the rider at the show and the trainee at home?

Read More »

Dela detta inlägg

Följ oss 

On top

Senaste

Se medarbetarna I ditt team

Få människor i världen är så passionerade som hästfolk. Vi är en egen ras som drivs av passion. En passion så stark att vi sällan kan få hästarna ur våra sinnen även under måltider, söndagar, när vi handlar, lagar mat eller springer.

Read More »

Share A Horse

Samarbeid med Share A Horse Vi är så glada att kunna berätta lite om ett av våra spännande samarbeten i Danmark som nu har startat.

Read More »

Vequest AS

”Mosson Stable hjälper mig definitivt att behålla den här kulturen, där vi hjälper och bryr oss om varandra”

Read More »