fbpx

Fyra skäl till att ni böra byta till en digital whiteboardtavla

Fyra skäl till att ni böra byta till en digital whiteboardtavla

Lägg till detaljer till planerna

Är ert stalls whiteboardtavla en sådan där med bokstavskoder för att spara plats? W för Walker, R för ridning, L för longering? Hur är det med kunder som kommer för att titta på hästar som är till salu? Eller ett träningspass som ni behöver fakturera senare? Har ni någonsin önskat att det skulle finnas mer plats för att skriva detaljer på den där whiteboardtavlan? Detaljer som kan ge resten av teamet mer information om vad som ska hända? Och har ni någonsin önskat att ändra planen på whiteboardtavlan när ni är borta från stallet? 

Planera era hästars schema var som helst ifrån i världen 

Med en digital whiteboardtavla kan ni göra ett schema för hästarna med så många detaljer som ni vill var som helst ifrån i världen. Planera era hästars vecka från utställningsområdet, i lastbilen, på flygplatsen eller vid köksbordet. Med en digital whiteboardtavla på en surfplatta eller en iPad kan ni med en manöver markera att flera hästar ska gå i walker, longeras eller ridas. Ni kan lägga till så många detaljer som ni vill till varje träningspass eller uppgift som ni planerar. Hur ska hästarna longeras, med vilken metod och av vem? När träningspasset eller uppgiften är utförd, kan ni lämna feedback. 

Torka aldrig ren whiteboardtavlan

För ni fortfarande fysiska listor för olika saker? En lista för hovslagaren, en lista med ett arbetsschema för träning, en lista över vilka hästar som har blivit avmaskade? Med en digital whiteboardtavla har varje träningspass och uppgift en etikett och kommer att lagras som data i vissa mappar. Vilka hästar sågs över sista gången som hovslagaren var där? Hur många träningspass behöver ni fakturera för? Data från uppgifterna och träningspassen kommer alltid att lagras. Ingen mer rentorkning av er whiteboardtavla och radering av alla dessa data. 

Planera era elevers schema 

Planerar ni ett veckoschema för träning för era elever? Om inte så är det rätt tid nu att börja göra detta med en digital whiteboardtavla. Oberoende av var era elever är kan ni låta dem veta vad de ska göra med sina hästar varje dag. 

 

Veronica Öhrling på Sembs Hovedgård har elever hemma och på Arnebergs Ridcenter.  Båda stallen har Mosson Stable och hon kan enkelt byta stall i appen för att skapa en planering för sina elever. Hon planerar veckan för dem och lägger till arbetsschemana för lektionerna. 

Follow us 

On top

Latest

Share A Horse

Samarbeid med Share A Horse Vi är så glada att kunna berätta lite om ett av våra spännande samarbeten i Danmark som nu har startat.

Read More »

Vequest AS

“Mosson Stable hjälper mig definitivt att behålla den här kulturen, där vi hjälper och bryr oss om varandra”

Read More »

Varför varje hovslagare ska vara ansluten till Mosson Stable-appen

Varför varje hovslagare ska vara ansluten till Mosson Stable-appen- Er hovslagare kommer att uppskatta er mycket för att ni ansluter honom till Mosson Stable. Det kommer att bli enklare för honom eller henne att planera dagen, när han eller hon vet exakt hur många hästar som ska ses över och vad som ska göras med varje häst.

Read More »

Med Mosson Stable kan alla personer som är anslutna till appen lämna meddelanden till varandra, se ändringar i planerna och se anteckningarna för varje häst. Varje person i stallet kommer att känna sig mer involverad med ett verktyg som ger den full överblick över era planer och ert schema. Ni behöver inte längre upprepa hästarnas rutiner för nya personer i stallet. Varje person i stallet kommer att kunna göra ansvarsfulla val, när den vet vad som är normalt för varje häst. Registrera all normal information för varje häst såsom temperatur, puls och andra speciella anmärkningar. Var en bättre ledare – ladda ned Mosson Stable idag.

Lägg till detaljer till planerna

Är ert stalls whiteboardtavla en sådan där med bokstavskoder för att spara plats? W för Walker, R för ridning, L för longering? Hur är det med kunder som kommer för att titta på hästar som är till salu? Eller ett träningspass som ni behöver fakturera senare? Har ni någonsin önskat att det skulle finnas mer plats för att skriva detaljer på den där whiteboardtavlan? Detaljer som kan ge resten av teamet mer information om vad som ska hända? Och har ni någonsin önskat att ändra planen på whiteboardtavlan när ni är borta från stallet? 

Planera era hästars schema var som helst ifrån i världen 

Med en digital whiteboardtavla kan ni göra ett schema för hästarna med så många detaljer som ni vill var som helst ifrån i världen. Planera era hästars vecka från utställningsområdet, i lastbilen, på flygplatsen eller vid köksbordet. Med en digital whiteboardtavla på en surfplatta eller en iPad kan ni med en manöver markera att flera hästar ska gå i walker, longeras eller ridas. Ni kan lägga till så många detaljer som ni vill till varje träningspass eller uppgift som ni planerar. Hur ska hästarna longeras, med vilken metod och av vem? När träningspasset eller uppgiften är utförd, kan ni lämna feedback. 

Torka aldrig ren whiteboardtavlan

För ni fortfarande fysiska listor för olika saker? En lista för hovslagaren, en lista med ett arbetsschema för träning, en lista över vilka hästar som har blivit avmaskade? Med en digital whiteboardtavla har varje träningspass och uppgift en etikett och kommer att lagras som data i vissa mappar. Vilka hästar sågs över sista gången som hovslagaren var där? Hur många träningspass behöver ni fakturera för? Data från uppgifterna och träningspassen kommer alltid att lagras. Ingen mer rentorkning av er whiteboardtavla och radering av alla dessa data. 

Planera era elevers schema 

Planerar ni ett veckoschema för träning för era elever? Om inte så är det rätt tid nu att börja göra detta med en digital whiteboardtavla. Oberoende av var era elever är kan ni låta dem veta vad de ska göra med sina hästar varje dag. 

 

Veronica Öhrling på Sembs Hovedgård har elever hemma och på Arnebergs Ridcenter.  Båda stallen har Mosson Stable och hon kan enkelt byta stall i appen för att skapa en planering för sina elever. Hon planerar veckan för dem och lägger till arbetsschemana för lektionerna. 

Med Mosson Stable kan alla personer som är anslutna till appen lämna meddelanden till varandra, se ändringar i planerna och se anteckningarna för varje häst. Varje person i stallet kommer att känna sig mer involverad med ett verktyg som ger den full överblick över era planer och ert schema. Ni behöver inte längre upprepa hästarnas rutiner för nya personer i stallet. Varje person i stallet kommer att kunna göra ansvarsfulla val, när den vet vad som är normalt för varje häst. Registrera all normal information för varje häst såsom temperatur, puls och andra speciella anmärkningar. Var en bättre ledare – ladda ned Mosson Stable idag.

Follow us 

On top

Latest

Share A Horse

Samarbeid med Share A Horse Vi är så glada att kunna berätta lite om ett av våra spännande samarbeten i Danmark som nu har startat.

Read More »

Vequest AS

“Mosson Stable hjälper mig definitivt att behålla den här kulturen, där vi hjälper och bryr oss om varandra”

Read More »

Varför varje hovslagare ska vara ansluten till Mosson Stable-appen

Varför varje hovslagare ska vara ansluten till Mosson Stable-appen- Er hovslagare kommer att uppskatta er mycket för att ni ansluter honom till Mosson Stable. Det kommer att bli enklare för honom eller henne att planera dagen, när han eller hon vet exakt hur många hästar som ska ses över och vad som ska göras med varje häst.

Read More »
Category

Equestrian

Vequest AS

The stable has connections to a broad number of people on a daily basis and they all use the digital solution Mosson Stable, to organize and plan everything around the horses and the stable.

Read More »
Sophie Clasen

Sophie Clasen

Sophie är en riktig hästperson. Efter att ha arbetat 7 år i professionella stall i Europa, känner hon ryttarindustrin lika väl som sin egen bakficka. Hon har också genomfört en examen i media och kommunikation och idag arbetar hon med Mossons marknadsföring och kommunikation.

Alla inlägg

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Follow us 

On top

Latest

Share A Horse

Samarbeid med Share A Horse Vi är så glada att kunna berätta lite om ett av våra spännande samarbeten i Danmark som nu har startat.

Read More »

Vequest AS

“Mosson Stable hjälper mig definitivt att behålla den här kulturen, där vi hjälper och bryr oss om varandra”

Read More »

Varför varje hovslagare ska vara ansluten till Mosson Stable-appen

Varför varje hovslagare ska vara ansluten till Mosson Stable-appen- Er hovslagare kommer att uppskatta er mycket för att ni ansluter honom till Mosson Stable. Det kommer att bli enklare för honom eller henne att planera dagen, när han eller hon vet exakt hur många hästar som ska ses över och vad som ska göras med varje häst.

Read More »
Category

Equestrian

Vequest AS

The stable has connections to a broad number of people on a daily basis and they all use the digital solution Mosson Stable, to organize and plan everything around the horses and the stable.

Read More »