fbpx

Litt fakta og historien bak Mosson

21. Mars 2018 ble Mosson Stable lansert for profesjonelle veddeløpsstaller. Litt senere samme år ble løsningen utviklet mot rideheststaller. Mosson er et dansk selskap. Grunnleggerne er direktøren Julie Liv og produktutvikler Maria Morin. Hvem er disse to kvinnene og hvordan kom de inn i hestebransjen? 

Ingen av de to søstrene hadde jobbet i hestebransjen før. Julie og hennes mann hadde jobbet lenge i helsesektoren. Marias mann var ansvarlig for ansatte i en dyrepark. Forskjellene i de to bransjene er store og denne forskjellen førte til diskusjoner. Ved sammenligning, ble en svakhet i bransjen der mennesker jobber med dyr tydelig; viktig informasjon og kunnskap blir værende hos de ansatte. Muntlig kommunikasjon er normalen for å gi beskjeder, og ofte finnes det ikke noe system som sørger for å holde de ansatte oppdaterte om endringer i rutinene. 

Diskusjonene som førte til ideen 

Når man mangler et godt system for å oppdatere ansatte, er det lett at det skjer feil. Det krever god hukommelse å være en ansatt et sted hvor det ikke finnes noe digitalt system for full oversikt og oppdatering. Uten god nok informasjon er det ingen som klarer å gjøre en god jobb. Det er normen i bransjen at man skal huske alle dyrenes individuelle behov. Men, til motsetning, finnes det gode integrerte digitale systemer i helsesektoren, som gjør at feil blir unngått. Mosson-teamets diskusjoner konkluderte med at de ønsket å endre normen i hestebransjen. Normen der de ansatte er de eneste som sitter på informasjon om dyrene. Idemyldringen var i gang. Selv om ideene varierte var motivasjonen og visjonen den samme; å skape en digital løsning for å unngå feil når man jobber med dyr. 

En digital løsning for å unngå feil , ville også hjulpet de ansatte. Når risikoen for å gjøre feil blir redusert, blir det en bedre arbeidsplass for de ansatte. I stedet for å belage seg på god hukommelse og huske alle detaljene for hver hest, ville en digital løsning ha hjulpet ansatte på jobb. Glade, mindre stressede medarbeidere blir mer tålmodige. Noe som i det lange løp vil generere bedre resultater for enhver bedrift. Selv om ideen bak Mosson var å hjelpe medarbeidere i hverdagen, var Mosson-teamet opptatt av å hjelpe bedrifter også så godt som mulig. 

 

Hvorfor utvikle en løsning til staller?

Det tidlige Mosson-teamet hadde kontakter i hestebransjen, men var ikke direkte involvert i bransjen. Gjennom samtaler med kontaktene de hadde i hestebransjen, ble det tydelig at de samme svakhetene eksisterer i hestebransjen som i dyrehage-bransjen. Mosson-teamet begynte sakte å skifte fokus til svakhetene ved hestebransjen. De begynte å kartlegge behov i forskjellige veddeløpsstaller og dressurstaller. Stallenes behov og svakheter ble tydeligere og tydeligere. Ideen til selve produktet og funksjonene begynte å ta form. Mosson-teamet ble fortalt at produktet deres var perfekt til veddeløpsstaller. Men under behovskartleggingen, fant de ut at rideheststaller hadde flere av de samme behovene som veddeløpsstaller. Da Mosson Stable ble lansert i 2018, ble løsningen rettet og utviklet mot veddeløpsstaller. Men flere rideheststaller viste raskt interesse, noe som førte til at Mosson raskt begynte å utvikle en egen skreddersydd løsning til rideheststaller. 

Følg oss

On top

Siste

Variert trening

En viktig del av det å forebygge halthet er å variere hestenes trening, underlag og intensitet. Med den nye kalenderoversikten i Mosson i appen, får du en komplett oversikt over kalenderen. Planlegg kalenderen direkte i Mosson.

Read More »

Del dette innlegget