fbpx

Hvad er digital stald-management?

Hvad er digital stald-management?

For at drive en professionel stald, kræver det ofte et team, som er fordelt over flere forskellige lokationer. Den ene dag er alle muligvis tilstede på gården, men dagen efter kan det være, at staldchefen og rytteren er de eneste tilbage sammen med den nye medarbejder, som ingen endnu har haft tid til at lære op.

Mens førsterytteren og groomen er til stævne, er dyrlægen på vej og smeden dukker op. Staldchefen er i rideudstyrs-butikken for at købe nyt udstyr, og rytteren er ved at træne en hest, så den eneste, der kan tage sig af dyrlægen og smeden er den nye staldmedarbejder. 

Hvordan kan man bedst organisere stalden på en travl dag således, at dyrlægen og smeden ved præcis, hvad de skal, uden at staldchefen skal skynde sig hjem eller skal stå midt i rideudstyrs-butikken og ringe frem og tilbage mellem rytteren, som er til show, og medarbejderen hjemme på gården?

Findes der en bedre måde at drive stalden på, end altid at skulle have den ansvarlige tilstede i stalden eller at skulle ringe rundt hele tiden?

Dyrlægen kommer for at røntgenfotografere en hest, der er til salg, mens smeden kommer for at ordne en række heste. Er alle de nødvendige detaljer tydeligt tilgængelige på staldens whiteboard? Eller findes de i sms-beskeder mellem medarbejderne ?

Digital stald management ér, at vigtig information er tilgængelig for alle involverede parter på en digital platform. En platform, hvor opdateret information om tidsplaner, fagfolk, hestene og alle aftaler er lettilgængelige for de rigtige mennesker til enhver tid. 

Digital stald management ér, at alle i teamet kender dagens program uden et tidskrævende morgenmøde, hvor planer og diverse ændringer gennemgås. Det er, at holde den nye medarbejder og rytteren opdaterede, uden at behøve at ringe frem og tilbage mellem alle involverede parter.

Digital stald management, ér en måde at lave planlægning og samarbejde på, selv på tværs af forskellige lokationer og forskellige ansvarsområder. Det er at kunne lægge en plan for hver enkelt hest uden at være fysisk tilstede i stalden. Det er at kunne holde styr på vaccinationer, sko og ormekure, uden at skulle kigge i pas eller gennemgå lange tråde af tidligere beskeder i forskellige apps.

Digital stald management ér at holde teamet informeret, opdateret og involveret.
Det er at give nye medarbejdere i stalden mulighed for at danne sig et overblik over alle hestene i stalden. Det er at undgå fejl og misforståelser ved at gøre mere information tilgængelig for alle i teamet. Et velinformeret og opdateret team vil på den lange bane give gladere og bedre medarbejdere.

Med Mosson Stable ved alle i stalden, hvad der er planlagt. Se træningsplaner og book heste ind til kiropraktoren. Med Mosson Stable er det slut med overraskelsesbesøg i stalden.

Med Mosson Stable kan du udarbejde træningsplaner for hestene på whiteboardet fra hvor som helst i verden. Du kan endda tilføje detaljer eller et billede, hvis du ønsker det. Med et digitalt whiteboard har hver træning og hver opgave et tag, som sikrer, at de bliver gemt de rigtige steder. 

Ved at skifte til et digitalt ledelsessystem i din stald kan du sikre dig, at alle på dit team er synkroniseret og opdateret, uanset hvor de er. Din forretningsledelse bliver mere gennemsigtig, og du får mulighed for at gå tilbage i tiden og se hestenes historik, som ellers normalt bliver hvisket ud på et traditionelt whiteboard.

Du slipper for fysiske papirlister; til smeden, til træningsprogrammer, til ormekure osv. Og samtidig bliver al den værdifulde information gemt til dig og dit team.

Med alle planer, lister og hestedata i et digitalt system kan du risikere på sigt at ende med at have mere fritid.

Følg os

Seneste

Når alle i stalden bruger Mosson Stable, kan de let se, hvornår smeden kommer næste gang, hvis der sker noget specielt i ridehallen og se hestenes stævneplaner. Hver hest har sin egen profil med foto, beskrivelse, stamdata og kontaktinfo. Og det bedste ved det? Prisen forbliver den samme, uanset hvor mange mennesker og brugere der er forbundet.

Hvad er digital stald management ?

For at drive en professionel stald, kræver det ofte et team, som er fordelt over flere forskellige lokationer. Den ene dag er alle muligvis tilstede på gården, men dagen efter kan det være, at staldchefen og rytteren er de eneste tilbage sammen den nye medarbejder, som ingen endnu har haft tid til at lære op.

 

Mens førsterytteren og groomen er til stævne, er dyrlægen på vej og smeden dukker op. Staldchefen er i rideudstyrs-butikken for at købe nyt udstyr og rytteren er ved at træne en hest, så den eneste, der kan tage sig af dyrlægen og smeden er den nye staldmedarbejder. 

Hvordan kan man bedst organisere stalden på en travl dag på en måde, hvor dyrlægen og smeden ved præcis hvad de skal, uden at staldchefen skal skynde sig hjem eller skal stå midt i rideudstyrs-butikken og ringe frem og tilbage mellem rytteren, som er til show og medarbejderen hjemme på gården?

Findes der en bedre måde at drive stalden på, end altid at skulle have den ansvarlige tilstede i stalden eller at skulle ringe rundt hele tiden ?

Dyrlægen kommer for at røntgenfotografere en hest, der er til salg, mens smeden kommer for at ordne en række heste. Er alle de nødvendige detaljer tydeligt tilgængelige på staldens whiteboard? Eller findes de i sms-beskeder mellem medarbejderne ?

Digital stald management ér, at vigtig information er tilgængelig for alle involverede parter på en digital platform. En platform, hvor opdateret information om tidsplaner, fagfolk, hestene og alle aftaler er lettilgængelige for de rigtige mennesker til enhver tid. 

Digital stald management ér, at alle i teamet kender dagens program uden et tidskrævende morgenmøde, hvor planer og diverse ændringer gennemgås. Det er, at holde den nye medarbejder og rytteren opdaterede, uden at behøve at ringe frem og tilbage mellem alle involverede.

Digital stald management, ér en måde at lave planlægning og samarbejde på, selv på tværs af forskellige lokationer og forskellige ansvarsområder. Det er at kunne lægge en plan for hver enkelt hest uden at være fysisk tilstede i stalden. Det er at kunne holde styr på vaccinationer, sko og ormekure uden at skulle kigge i pas eller gennemgå lange tråde af tidligere beskeder i forskellige apps.

Digital stald management ér at holde teamet informeret, opdateret og involveret.
Det er at give nye medarbejdere i stalden mulighed for at danne sig et overblik over alle hestene i stalden. Det er at undgå fejl og misforståelser ved at gøre mere information tilgængelig for alle i teamet. Et velinformeret og opdateret team vil på den lange bane give gladere og bedre medarbejdere.

Med Mosson Stable ved alle i stalden, hvad der er planlagt. Se træningsplaner og book heste ind til kiropraktoren. Med Mosson Stable er det slut med overraskelsesbesøg i stalden.

Med Mosson Stable kan du udarbejde træningsplaner for hestene på whiteboardet fra hvor som helst i verden. Du kan endda tilføje detaljer eller et billede, hvis du ønsker det. Med et digitalt whiteboard har hver træning og hver opgave et tag, som sikrer, at de bliver gemt de rigtige steder. 

Ved at skifte til et digitalt ledelsessystem i din stald kan du sikre dig, at alle på dit team er synkroniseret og opdateret, uanset hvor de er. Din forretningsledelse bliver mere gennemsigtig, og du får mulighed for at gå tilbage i tiden og se hestenes historik, som ellers normalt bliver hvisket ud på et traditionelt whiteboard.

Du slipper for fysiske papirlister; til smeden, til træningsprogrammer, til ormekure osv. Og samtidig bliver al den værdifulde information gemt til dig og dit team.

Med alle planer, lister og hestedata i et digitalt system kan du risikere på sigt at ende med at have mere fritid.

Når alle i stalden bruger Mosson Stable, kan de let se, hvornår smeden kommer næste gang, hvis der sker noget specielt i ridehallen og se hestenes stævneplaner. Hver hest har sin egen profil med foto, beskrivelse, stamdata og kontaktinfo. Og det bedste ved det? Prisen forbliver den samme, uanset hvor mange mennesker og brugere der er forbundet.

Follow us 

On top

Latest

Sådan kan en app reducere stress i stalden

Brug af en digital management app er en perfekt måde at få et overblik over alle de individuelle behov for hver hest. Det reducerer stress for de mennesker, der tager sig af hestene ved at samle alle oplysningerne på ét sted.

Read More »

Sådan kan heste sælges på en professionel måde

At have online prospekter med opdateret information om heste til salg vil hjælpe med at besvare de mest almindelige spørgsmål fra kunder. Hver hest kan have en detaljeret opdateret beskrivelse med niveau og personlighed. Der vil være færre spørgsmål fra kunder, når beskrivelsen online er opdateret og altid let tilgængelig.

Read More »

Sådan effektiviseres din stalddrift

Hvordan kan en digital stald management-app hjælpe nye medarbejdere med at blive fortrolige med den daglige rutine?
Hvordan kan digitale systemer effektivisere hverdagen og arbejdet i stalden?
Og hvordan kan dét at arbejde digitalt i stalden, hjælpe nye i dit team til at tage mere ansvar på et tidligt tidspunkt?

Read More »
Category

Equestrian

How to sell horses in a professional way

Having an online portfolio with updated information about horses for sale will help a long way answering the most common questions from clients. Each horse can have a detailed updated description with level and personality. There will be less questions from clients when the description online is updated and always easily available.

Read More »

How to streamline the stable management

How can a digital stable management app help new team members become comfortable in the daily routine?
How can digital systems make the daily routine and life in the stable more efficient?
And how can working digitally in the stable help new team members take more responsibility at an early stage?

Read More »

What is digital stable management?

What is the best way to organize the stable management on a busy day, so that the vet and the farrier knows exactly what to do without having the stable manager rush home, or to make phone calls at the tack shop between the rider at the show and the trainee at home?

Read More »

Share this post

Follow us 

On top

Latest

Helgstrand Dressage

Med 600 heste og 130 ansatte fordelt på forskellige lokationer, er Helgstrand Dressage ikke bare gode til at ride, træne og sælge top dressurheste, men også til generel virksomhedsdrift.

Read More »

Alida Louise Sandvold

Stalden bruger Mosson Stable til at organisere alt, hvad der foregår på de forskellige ridebaner. Dressurtræninger, springtræninger og alle organiserede arrangementer er planlagt i deres fælles Mosson Stable app.

Read More »

Stutteri Følle Strandgaard

Stutteri Følle Strandgaard ligger i det smukke område ved Rønde, i Danmark. Følle Strandgaard opdrætter Tyske sportsponyer og heste ved siden af deres dressur træningsstald.

Read More »
Category

Equestrian

How to sell horses in a professional way

Having an online portfolio with updated information about horses for sale will help a long way answering the most common questions from clients. Each horse can have a detailed updated description with level and personality. There will be less questions from clients when the description online is updated and always easily available.

Read More »

How to streamline the stable management

How can a digital stable management app help new team members become comfortable in the daily routine?
How can digital systems make the daily routine and life in the stable more efficient?
And how can working digitally in the stable help new team members take more responsibility at an early stage?

Read More »

What is digital stable management?

What is the best way to organize the stable management on a busy day, so that the vet and the farrier knows exactly what to do without having the stable manager rush home, or to make phone calls at the tack shop between the rider at the show and the trainee at home?

Read More »